Informace o publikaci

Analýza moderních prognostických faktorů na buněčné a molekulární úrovni určujících riziko transformace monoklonální gamapatie nejasného významu do mnohočetného myelomu

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

ŘÍHOVÁ Lucie SANDECKÁ Viera KLINCOVÁ Mária VARMUŽOVÁ Tamara SUSKÁ Renata VŠIANSKÁ Pavla MIKULÁŠOVÁ Aneta SMETANA Jan GREŠLIKOVÁ Henrieta KUPSKÁ Renata NĚMEC Pavel BARTOŇOVÁ Jana KUGLÍK Petr PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická biochemie a metabolismus
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova monoclonal gammopathy of undetermined significance; multiple myeloma; prognosis; flow cytometry; chromosomal aberrations
Popis Na souboru 314 osob s MGUS zařazených do Registru monoklonálních gamapatií (RMG) byla provedena pilotní statistická analýza. Byla využita základní klinická data se zaměřením na prognostické parametry stávající (typ monoklonálního proteinu - MIG, hladina MIG, poměr sérových volných lehkých řetězců – FLC ratio) i nové (přítomnost cytogenetických aberací, flowcytometrické stanovení množství klonálních plazmocytů a přítomnost imunoparézy). Výsledky: Vyšší zastoupení morfologicky identifikovaných plazmocytů a nález >95 % PC aberantního fenotypu CD19- CD56+/- se statisticky významně častěji pojí s transformací MGUS do MM (p<0,05). Také přítomnost jakékoliv imunoparézy či imunoparézy postihující oba nepostižené imunoglobuliny byla statisticky významně častěji detekována u transformací MGUS do MM (p=0,001). První analýza stávajících a nových prognostických faktorů u MGUS dosáhla senzitivity stratifikace cca 50 % během 2 let. Závěr: Byl potvrzen význam hodnocení PC pomocí morfologie a průtokové cytometrie a důležitou úlohu hraje také přítomnost imunoparézy. Stratifikační modely budou dále vylepšovány s cílem dosažení senzitivity 90 % v rámci 2 let a obdobná analýza bude provedena také u asymptomatických myelomů(aMM).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info