Informace o projektu

Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií

Kód projektu
GAP304/10/1395
Období řešení
1/2010 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
Monoklonální gamapatie; plasmatické buňky; prekurzorové buňky; fenotyp; průtoková cytometrie
Logo poskytovatele

Podrobné studium heterogenních subpopulací myelomových buněk a jejich prekurzorů/progenitorů u pacientů s monoklonálními gamapatiemi může napomoci nalezení a charakterizaci myelomových kmenových buněk. Využití polychromatické průtokové cytometrie buněk může vést k odhalení fenotypu myelomových kmenových buněk, tyto mohou být následně purifikovány a jejich klonalita prověřena na molekulární úrovni. In vitro kultivace mohou u těchto myelomových kmenových buněk prokázat jejich sebeobnovovací potenciál a také rezistenci na léčiva. Využitím zmiňovaných postupů bychom mohli získat nové informace v oblasti patofyziologie myelomových buněk a jejich chování, čehož může být nasledně využito k identifikaci prediktivních faktorů uplatnitelných u progrese monoklonální gamapatie nejasného významu do mnohočetného myelomu.

Publikace

2015

Analysis of B-Cell Subpopulations in Monoclonal Gammopathies

VŠIANSKÁ Pavla ŘÍHOVÁ Lucie — VARMUŽOVÁ Tamara — SUSKÁ Renata — KRYUKOV Fedor — MIKULÁŠOVÁ Aneta — KUPSKÁ Renata — PENKA Miroslav POUR Luděk ADAM Zdeněk HÁJEK Roman

Detection of tumor-specific marker for minimal residual disease in multiple myeloma patients

SEDLAŘÍKOVÁ Lenka BEŠŠE Lenka — KRYUKOV Fedor — PELCOVA Jana — ADAM Zdeněk POUR Luděk HÁJEK Roman ŠEVČÍKOVÁ Sabina

Flow cytometry in immunoglobulin light chain amyloidosis: Short review

FILIPOVA Jana — ŘÍHOVÁ Lucie VŠIANSKÁ Pavla — KUFOVA Zuzana — KRYUKOVA Elena — KRYUKOV Fedor — HAJEK Roman

Shared structural features of the 9aaTAD family in complex with CBP

PISKACEK Martin VAŠKŮ Anna HÁJEK Roman KNIGHT Andrea

2014

Flow Cytometry-Based Enumeration and Functional Characterization of CD8 T Regulatory Cells in Patients with Multiple Myeloma Before and After Lenalidomide Plus Dexamethasone Treatment

MUTHU RAJA Karthick Raja — PLÁŠIL Martin ŘÍHOVÁ Lucie — PELCOVÁ Jana — ADAM Zdeněk HÁJEK Roman

Incidence of cytogenetic aberrations in two B lineage subpopulations in multiple myeloma patients analyzed by combination of whole-genome profiling and FISH

SMETANA Jan — KRYUKOVA Elena Vladimirovna — KRYUKOV Fedor — NĚMEC Pavel — GREŠLIKOVÁ Henrieta — KUPSKÁ Renata — MIKULÁŠOVÁ Aneta — IHNATOVÁ Ivana HÁJEK Roman KUGLÍK Petr

Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma

ŠVÁCHOVÁ Hana — KRYUKOV Fedor — KRYUKOVA Elena Vladimirovna — ŠEVČÍKOVÁ Sabina NĚMEC Pavel — GREŠLIKOVÁ Henrieta — ŘÍHOVÁ Lucie KUBICZKOVÁ Lenka HÁJEK Roman

2013

Analysis of B-cells and plasma cells in monoclonal gammopathies

VŠIANSKÁ Pavla ŘÍHOVÁ Lucie — VARMUŽOVÁ Tamara — SUSKÁ Renata — PENKA Miroslav — HÁJEK Roman

Biology of Immune Regulation in Multiple Myeloma : Evaluation of immune regulatory cells and their clinical significance in patients with multiple myeloma

MUTHU RAJA Karthick Raja — HÁJEK Roman

Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia

KRYUKOV Fedor — DEMENTYEVA Elena Vladimirovna — KUBICZKOVÁ Lenka JARKOVSKÝ Jiří BROŽOVÁ Lucie — PETRÍK Jakub — NĚMEC Pavel ŠEVČÍKOVÁ Sabina — MINARIK Jiri — STEFANIKOVA Zdena — KUGLÍK Petr HÁJEK Roman

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 11 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info