Informace o publikaci

Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl)

Logo poskytovatele
Autoři

VOJÁČEK Ladislav SCHELLE Karel TAUCHEN Jaromír SALÁK Pavel KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka PRŮCHOVÁ Ivana VESELÁ Renata DÁVID Radovan FRÝDEK Miroslav STARÁ Ivana CEMPÍREK Martin

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato práce vznikla v rámci standardního grantového projektu č. GAP408/10/0363 „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Autoři se v ní pokusili z části zaplnit mezeru v oblasti komplexního výzkumu dějin soukromého práva. Akcentovali při tom vývoj od 18. století, kdy pod vlivem přirozenoprávního myšlení nabývalo členění na soukromé a veřejné právo opět na reálném významu a kdy se začaly připravovat novodobé kodifikace, z nichž rozhodující byl všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811. V rámci možností limitovaných rozsahem práce se snažili zkoumat vývoj soukromého práva v politických a ekonomických souvislostech a podle jednotlivých právních odvětví, na něž se soukromé právo postupně rozčlenilo (občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo a další odvětví s nimi souvisící).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info