Informace o publikaci

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života

Logo poskytovatele
Autoři

VIDOVICOVÁ Lucie PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologicky casopis/Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/uploads/90dbb8d743d6938ef9b7702d6b2e1d49f2d6184e_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova ageing; activites; disbility; environment; quality of life
Přiložené soubory
Popis Text prezentuje analýzu vybraných aktivit seniorů v prostředí centrálních částí velkých českých měst. Vycházíme z předpokladu, že aktivity jsou faktorem oživujícím fyzické prostředí a spolu s kvalitou fyzického prostředí představují důležitý příspěvek pro kvalitu života seniorů. Tyto souvislosti ilustrujeme na základě výběrového šetření mezi seniory staršími šedesáti let, žijícími ve čtrnácti velkých městech České republiky. Z analýz vyplývá, že senioři jsou skrze aktivity, které s různou frekvencí provozují, aktivními participanty na venkovním prostředí. Intenzita a variabilita jednotlivých typů aktivit vzešlých z faktorové analýzy je však ovlivněna především narůstajícími zdravotními omezeními, která také nejsilněji působí na zmenšování akčního pole seniora. V našem šetření se také potvrzuje vliv fyzického okolí, ovšem v podstatně menší míře než jsme očekávali. Zejména aktivity typu zaměstnání a volnočasové jsou ovlivněny řadou dalších faktorů, které se zdají spíše souviset s životním stylem jedince a potažmo s jeho kulturním a sociálním kapitálem. Diskusi uzavíráme doporučením pro další výzkum aktivit seniorů ve městech jako důležitého příspěvku k urbánním ekonomikám.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info