Informace o publikaci

History of Weather and Climate in the Czech Lands IX. Temperature and Precipitation Fluctuations in the Czech Lands During the Instrumental Period

Logo poskytovatele
Název česky Historie počasí a klilmatu v Českých zemích IX. Kolísání teploty vzduchu a srážek v českých zemích v období přístrojových pozorování
Autoři

BRÁZDIL Rudolf BĚLÍNOVÁ Monika DOBROVOLNÝ Petr MIKŠOVSKÝ Jiří PIŠOFT Petr ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava ŠTĚPÁNEK Petr VALÁŠEK Hubert ZAHRADNÍČEK Pavel

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Publikace shrnuje dosavadní poznatky o kolísání klimatu v českých zemích v období přístrojových pozorování. Popsána je historie meteorologických pozorování. Na základě metadat 14 meteorologických stanic je provedena homogenizace jejich teplotních a srážkových řad. Homogenizovane řady, spolu s nově vypočtenými průměrnými řadami pro ČR, jsou dále analyzovány z hlediska jejich časové a prostorové variability, cykličnosti, vazeb na cirkulační indexy a ovlivňující klimatotvorné faktory. Homogenizované řady jsou uvedeny v příloze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info