Informace o projektu

Kolísání klimatu České republiky v období přístrojových pozorování na základě homogenních sekulárních řad

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP209/10/0605
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Český hydrometeorologický ústav

Projekt se zabývá prověřením a zdokonalením stávajících metod kontroly kvality údajů a homogenizace časových řad a jejich softwarovým zpracováním, včetně vývoje nových metodických postupů homogenizace. Nově vyvinuté postupy jsou aplikovány na řady termínových, denních a měsíčních hodnot meteorologických prvků vybraných sekulárních stanic s cílem získat dlouhé homogenní řady meteorologických prvků v České republice. Tyto řady jsou základem pro korekci a prodloužení průměrných řad ČR pro teplotu vzduchu (do roku 1771) a srážky (1803). Homogenizované staniční a průměrné řady jsou analyzovány současnými statistickými metodami s cílem studovat dlouhodobou časovou a prostorovou variabilitu klimatu České republiky se zřetelem na její trendy a kolísání. Analyzuje se vliv přirozených (solární a vulkanická činnost, NAO, ENSO) a antropogenních (skleníkové plyny, aerosoly) klimatotvorných faktorů a jimi podmíněný klimatický signál ve studovaných řadách. Výsledky analýzy pro Českou republiku jsou prezentovány v širším evropském kontextu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info