Informace o publikaci

Perspektiva surogátního mateřství u nás: inspirace z anglického práva

Autoři

ZEMANDLOVÁ Anna

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola hodnotí soukromoprávní podmínky pro realizaci surogáního mateřství v ČR jak z pohledu de lege lata, tak s perspektivou občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Přináší některé podněty z právní regulace surogátního mateřství v Naglii, především pak z hlediska dosažení souladu mezi biologickým a právním rodičovstvím.
Související projekty: