Informace o publikaci

Workshop v rámci 6. konference s mezinárodní účastí v rámci řešení VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem: Profesní orientace u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením

Autoři

KLENKOVÁ Jiřina DOLEŽALOVÁ Lenka

Rok publikování 2012
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ve workshopu byly prezentovány výsledky výzkumných šetření zaměřených na možnosti přípravy na povolání, pracovní rehabilitace a uplatnění na trhu práce u osob se sluchovým postižením a osob s narušenou komunikační schopností. Na toto téma proběhla diskuse se všemi zúčastněnými odborníky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info