Informace o publikaci

Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy.

Autoři

GIRGLOVÁ Veronika KLENKOVÁ Jiřina

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova The pupil with impaired communication ability; integration; special educational needs; the inclusive environment; primary schools
Přiložené soubory
Popis Primární problematikou, na kterou se tento příspěvek zaměřuje, je výzkum z oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí běžných základních škol. Obsah příspěvku reflektuje dvě fáze výzkumného šetření. V první fázi výzkumného šetření byla uskutečněna analýza míry integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky s narušenou komunikační schopností) v Jihomoravském kraji. V druhé fázi byla analyzována aktuální úroveň komunikace těchto žáků v kontextu s jejich komunikativní kompetencí, plynoucí z klíčových kompetencí, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V souvislosti s touto problematikou je třeba brát zřetel rovněž na zkušenosti pedagogů, kteří intenzivně pracují s těmito žáky. Výše zmíněná problematika je zahrnuta v dílčích výsledcích výzkumného šetření, které jsou v příspěvku uvedeny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info