Informace o publikaci

Umožňuje římské právo uzavření dědické smlouvy?

Autoři

ČERNOCH Radek

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Doctores – military will – pact of succession.
Popis Tento článek se zabývá otázkou možnosti uzavření dědické smlouvy v antickém Římě. Běžně jsou totiž uznávány toliko dva delační důvody – testament a intestátní posloupnost. Kromě toho není možna kombinace těchto dvou důvodů, ovšem s výjimkou vojenského testamentu (testamentum militis). Vojenské testamenty jsou totiž v mnoha ohledech privilegovány – téměř se u nich nevyskytují formální omezení, pročež mohou vojáci testovat jak chtějí nebo jak mohou. Přestože to tedy není obecně uznáváno, je zde možnost uzavření dědické smlouvy v antickém Římě, a to právě prostřednictvím vojenského testamentu, jenž může obsahovat různorodá ustanovení, přičemž nic nebrání tomu, aby obsahoval ujednání vykazující znaky dědické smlouvy. Tato myšlenka se objevuje v době recepce římského práva, kdy doctores hledali římskoprávní řešení, které by podporovalo dědické smlouvy šlechtických rodů.
Související projekty: