Informace o publikaci

Child as a Witness of Domestic Violence

Název česky Dítě jako svědek domácího násilí
Autoři

KOZLOVÁ Veronika

Druh Článek ve sborníku
Citace
www http://www.lawrights.asn.au/6th-world-congress/papers.html
Klíčová slova child, witness, domestic violence, autonomy of the will
Popis Násilí mezi rodiči může vyústit v CAN (syndrom zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítěte), a to i v případě, že dítě samo není přímou otětí násilí. Psychický tlak na dítě může být vnímán jako týrání. Společnost je zodpovědná za ochranu dítěte i proti tomuto druhu zneužívání a měla by zajistit zdravý vývoj dítěte. Taktéž by měla směřovat k zastavení "bludného kruhu domácího násilí". Psychologické studie dlouhodobě poukazují na skutečnost, že dítě, které je svědkem domácího násilí, ve svém dospělém životě tenduje k násilnému chování nebo si vybírá násilné partnery. Pokud je tento předpoklad odborníky přijat, je třeba připravit právní prostředí, které tuto ochranu umožní. V současné době je to pouze přímá oběť domácího násilí, kdo se může aktivně dovolávat pomoci od policie, sociálních pracovníků nebo soudu. A co když je dítě svědkem domácího násilí? Je rolí státu ochraňovat dítě proti nevhodným vlivům, dokonce i od vlastní rodiny? Kde jsou hranice mezi právem rodiče vychovávat své děti a mezi povinností státu předcházet násilí? Jak již bylo zmíněno, domácí násilí je generačně opakující se chování. Tedy, pokud stát ponechá dítě v násilné rodině bez zásahu, vzniká šance, že takové dítě vyroste v násilníka nebo oběť domácího násilí. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že by měla existovat právní možnost zásahu, a to i v případech, kdy dítě není přímou obětí násilí.
Související projekty: