Informace o publikaci

Selected Aspects related to the Enforcement of the Protection of Public Health

Název česky Vybrané aspekty se vztahem k vymáhání ochrany veřejného zdraví
Autoři

DUDOVÁ Jana SOLISOVÁ Veronika

Druh Článek ve sborníku
Konference PSRC April 29-30, 2013 Singapore
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www článek v pdf formátu
Obor Právní vědy
Klíčová slova public health environmental health environment ecology garments
Popis Ochrana životního prostředí se stala v dnešní době oblíbenou cestou , ale v praxi někdy legislativa neodráží dostatečně rychle potřebu, kterou na ni klade aktuální vnější prostředí. Právní úprava, zejména pak česká právní úprava, dle našeho názoru nejeví dostatečné úsilí ohledně zohledňování oděvů a odělovat je od ostatních druhů materiálů a . Nicméně, na každém stupni životního cyklu textilu může textil a jeho výrobky představovat nebezpečí pro životní prostředí. A jakmile je ohrožení životního prostředí zpozorováno, může být obtížné prosadit efektivní vymáhání práva na veřejné zdraví.
Související projekty: