Informace o publikaci

Elektrochemická analýza DNA mini-hairpinu d(GCGAGC)

Autoři

PILAŘOVÁ Iveta BALCAROVÁ Zdeňka TRNKOVÁ Libuše

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ChemZi, Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova DNA;hairpins;heptamer;hairpin loop;adenine;cytosine;guanine;linear sweep voltammetry;LSV;elimination voltammetry with linear scan;EVLS
Popis DNA hairpiny hrají důležitou roli v klíčových biochemických procesech na buněčné úrovni, neboť jsou považovány za potenciální rekogniční místa pro regulační proteiny, řídící životní cykly [1]. Nejznámější a nejkratší hairpin je DNA heptamer d(GCGAAGC). Je spojován s rozvojem opakujících se trinukleotidových sekvencí v řetězci DNA, mající za následek rozvoj neurodegenerativních onemocnění [2]. V poslední době bylo na základě semi-empirické strukturní a energetické analýzy dokázáno, že kratší hexamerní hairpin, d(GCGAGC) složený z d(GC)2 kmene a GA smyčky, může existovat v roztoku [1]. Z pohledu elektrochemie, DNA oligomery (hexamery i heptamery) poskytují na rtuťové elektrodě ve vodných pufrovaných roztocích charakteristické redukční signály adeninových a cytosinových (A+C) residuí a oxidační signály guaninových (G) residuí [3]. Cílem našeho výzkumu je voltametrická analýza (Voltametrie s lineárně se měnicím potenciálem – Linear Sweep Voltammetry – LSV a Eliminační voltametrie a lineárním skenem – Elimination Voltammetry With Linear Scan – EVLS) DNA mini – hairpinu d(GCGAGC), přičemž voltametrický experiment dovoloval nejen sledovat charakter redukčních (A+C) signálů s možností jejich rozdělení na elektrodě, ale i charakter oxidačních (G) signálů, vlivem měnící se koncentrace (4.5x10-8 M – 8.55x10-7 M) studovaného hexameru a pH pufrovaných roztoků (fosfátový – acetátový pufr; pH 3.57 – 6.54).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info