Informace o publikaci

Jurodstvo kak fenomen srednevekovogo goroda

Název česky Jurodivost jako fenomén středověkého města
Autoři

OPLATEK Stanislav

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Medieval Town; Hesychasm; Holy Fools; Russian Orthodox Church
Přiložené soubory
Popis V kapitole se zaobíráme fenoménem jurodivosti a jeho vztahem k asketické praxi hesychazmu. Fenomén jurodivosti se objevuje na předním východě, přesněji v zemích Mašreku a Egypta od 6. – 7. stol. a navazuje na mnišskou blízkovýchodní tradici raného křesťanství, projevující se extrémní askezí. Právě blízkovýchodní mnišství rozpracovalo myšlenky hesychazmu, které se poté v následujících staletích přenesly i do dalších částí vyznávajících vý-chodní křesťanský ritus, mj. také na Rus, z níž známe prokazatelné doklady obeznámenosti s hesychazmem od 14. stol. (za metropolity Theognosta). Důležitou spojnicí jurodů a hesychazmu na Rusi se stává především jejich provázanost s mnišským prostředím (mezi všemi uvedeme spojnici mezi Cyril Bělozerský a Sergijem Radoněžským, tedy pojítko žák – duchovní učitel). Kromě těchto skutečností lze však vidět důkazy znalosti hesychastických praktik také v hagiografiích svatých jurodů, v nichž se často připomínají fyzické a psychické projevy hesychastické praxe (pocity tepla, vidění světla, duševní blaženost v odevzdanosti světu, pláč), jakož i upomínání praktikování tzv. Ježíšovy modlitby. Lze tedy říci, že askeze jurodství již ok. 14. – 15. stol. jistě znala duchovní praxi hesychazmu a aktivně ji využívala, pravděpodobně také proto, že tato praxe nevyžaduje nutně život v samotě, ale je možná v „běžných podmínkách“ sociálního života. Vezmeme-li tedy v úvahu, že askeze jurodství, již lze zařadit mezi jednu z nejtěžších křesťanských askezí a pro niž se stal ideál chudoby synonymem odmítnutí jakýchkoliv výdobytků materiální civilizace, zároveň v souladu s křesťanským ideálem vyžaduje, stejně jako částečně analogické askeze evropských žebravých řádů, život v civilizaci, tedy ve městech či společenských komunitách, mohla být hesychastická metoda, kladoucí důraz na duševní soustředěnost, právě pro tento druh askeze vhodnou praxí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info