Informace o projektu

Informace o projektu
Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (KONTR)

Kód projektu
MUNI/A/0872/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu specifického výzkumu s názvem Kontrasty města ve slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích, bude provedení společného slavistického a balkanistického výzkumu, který bude mapovat a analyzovat dějiny i současnost kontrastů spjatých s městy, jejich vznikem, proměnami či zánikem, se životem v urbánním prostředí. Vycházíme z předpokladu, že právě prostor střední, východní a jihovýchodní Evropy (slovanský i neslovanský) sdílel a sdílí řadu společných dějinných zkušeností, které se promítají do literatur, kultur a jazyků tohoto areálu. Jedná se o země střední Evropy, Balkánu a bývalého Sovětského svazu, které vykazují četné společné jmenovatele. Pro pochopení těchto změn jsou důležité jak jejich synchronní příčiny, tak i jejich diachronní ukotvení. Uvědomujeme si, že není možné postihnout v ročním projektu všechny současné trendy ve slovanských literaturách, kulturách a jazycích a dostatečně osvětlit jejich příčiny. Proto také bude výzkum veden formou jednotlivých sond.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info