Informace o publikaci

Vliv hudební výchovy na profesní orientaci žáka po ukončení povinné školní docházky

Autoři

KNOPOVÁ Blanka

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výzkumné šetření bylo zaměřené na vliv rodinného prostředí na preference žáků pro další profesní orientaci, na úroveň znalostí žáků po ukončení povinné školní docházky a přínos předmětu hudební výchova pro rozvoj osobnosti. Uskutečněné výzkumné šetření navazuje na řešený výzkumný záměr MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info