Informace o publikaci

Key Differences between US and EU Copyright Protection

Autoři

CHARVÁT Radim KOŠČÍK Michal LONG Doris

Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Obsahovou náplň workshopu tvořila tato témata: - rozdíly v požadavcích na pojmové znaky autorského díla a ve výčtu přiznaných práv k tomuto dílu - podstata a význam copyrightové doložky - užití pro osobní potřebu x doktrína "fair use" - rozdíly v ochraně softwaru a souvisejících aspektů - problematika práva na zpřístupňování díla veřejnosti (služby "na vyžádání" ang. "on-demand") - odpovědnost poskytovatelů služeb internetu.
Související projekty: