Informace o publikaci

Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace

Logo poskytovatele
Autoři

CHYTRÝ Milan DOUDA Jan ROLEČEK Jan SÁDLO Jiří BOUBLÍK Karel HÉDL Radim VÍTKOVÁ Michaela ZELENÝ David NAVRÁTILOVÁ Jana NEUHÄUSLOVÁ Zdenka PETŘÍK Petr KOLBEK Jiří LOSOSOVÁ Zdeňka ŠUMBEROVÁ Kateřina HRIVNÁK Richard MICHALCOVÁ Dana ŽÁKOVÁ Kristýna DANIHELKA Jiří TICHÝ Lubomír ZOUHAR Václav KOČÍ Martin

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky devíti desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze a Databáze lesnické typologie. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii. Čtvrtý, poslední díl se zabývá lesní a křovinnou vegetací, která je členěna do 9 fytocenologických tříd, 28 svazů a 85 asociací. Tento díl obsahuje také popisy tří asociací plevelové a mokřadní vegetace jako doplněk k předchozím dílům a souhrnný seznam všech vegetačních jednotek České republiky rozlišených v této monografii, který čítá 39 tříd, 138 svazů a 496 asociací. Dílo je výsledkem více než desetileté práce týmu odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, Botanického ústavu AV ČR i dalších institucí. Jako základní referenční příručka o české vegetaci je určeno terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, lesnickým a zemědělským odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům a obdivovatelům naší krásné přírody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info