Informace o publikaci

Česko - polská právní komparatistika 2013 / Czesko - Polska Komparatystyka Prawna 2013

Název česky Česko - polská právní komparatistika 2013
Autoři

CZUDEK Damian KOZIEŁ Michal

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Jedná se o sborník z mezinárodní vědecké konference Česko-polská právní komparatistika 2013 na téma „Ekonomické a právní aspekty podnikání v zemích střední Evropy“ pořádané občanským sdružením Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, která se konala v Petrovicích u Karviné ve dnech 26.-28. 10. 2013.
Související projekty: