Informace o publikaci

Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ

Autoři

KOZLOVÁ Veronika

Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Dny práva
Obor Právní vědy
Klíčová slova Maintenance; homeban; domestic violence
Popis Vykázání násilné osoby může způsobit situaci, kdy je ekonomicky závislý člen rodiny ponechán bez prostředků. Nemůže tak platit nájem či jiné náklady spojené s bydlením, zajistit péči o děti a pokrýt vlastní potřeby. Na druhou stranu vykázaná osoba musí platit dočasné ubytování a stává se, že objektivně nemá možnosti uhradit všechny potřebné výdaje. Tento a další problémy vyvstávající praxí budou otevřeny v příspěvku.
Související projekty: