Informace o publikaci

Základy fylogenetické analýzy

Autoři

MACHOLÁN Miloš

Druh Odborná kniha
Citace
Popis Současný vývoj biologických věd jednoznačně ukazuje nejen prudký rozvoj metod rekonstrukce fylogeneze (fylogenetiky), ale hlavně jejich pronikání i do ostatních oblastí. To platí zejména o metodách založených na bayesovské metodologii a na teorii koalescence, které jsou základní součástí mnoha počítačových programů určených na jiné než fylogenetické analýzy (populační genetika, ekologie, morfometrie atd.). Učební text provádí studenty problematikou od popisu typů dat a sekvencí přes vysvětlení metodologie, představení evolučních modelů až k podrobnému výkladu Bayesovské fylogenetické analýzy a jejího využití. Učebnice odráží aktuální bouřlivý vývoj v oblasti fylogenetiky a vzhledem k tomu, že podobný titul na českém trhu zatím chybí, jistě ji přivítají nejen studenti, ale i odborníci.