Informace o publikaci

Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání v ochraně životního prostředí

Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Dodržování právních pravidel na ochranu přírody je prosazováno za pomoci správních a soudních sankcí. Cílem příspěvku je zjistit, zda a jak je porušování vybrané povinnosti sankcionováno v rámci správního trestání, zda a jaké sankce obsahuje za porušování výše uvedených pravidel trestní zákoník, jaký je vztah mezi soudním a správním trestáním a které z nich lze považovat za účinnější postih delikventa.
Související projekty: