Informace o publikaci

Jak se měří nadání: Možnosti, obtíže a příklady

Autoři

CÍGLER Hynek

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Lidské vlastnosti neexistují v reálném světě stejně jako například hmotnost, délka či čas, a proto je nelze ani přímo změřit. V nejlepším případě lze jen měřit jejich projevy a na základě stávajících psychologických a psychometrických poznatků odhadovat jejich „pravé skóry“. V případě nadání je situace ještě o něco obtížnější. Mimořádné nadání je souběhem více faktorů, přinejmenším výkonových schopností a dovedností, motivace či kreativity, a samotné definice se do jisté míry různí. Je-li tedy obtížná definice pojmu a není jednoznačně jasné, co chceme měřit, samotné měření musí být ještě náročnější. Protože se nadání navíc skládá z více „dimenzí“, nelze navíc stanovit jediný „skór“ na jedné pomyslné škále, po jehož dosažení je dítě nadané. Úvaha musí být komplexnější. Příspěvek se zaměří na podstatu psychologického měření jako takového a na to, čím se psychologické testy odlišují (a naopak podobají) například písemkám ve škole. Podíváme se na to, co je nutné zohlednit při měření a identifikaci nadání, a jaké postupy je vhodné zvolit (a čemu je vhodné se vyhnout). Na závěr budeme prezentovat první data z pilotních administrací našeho vlastního testu pro identifikaci matematicky nadaných dětí. Představíme, co podle našich prvotních výsledků nadání být může, a co s ním (navzdory všeobecnému přesvědčení) nesouvisí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info