Informace o publikaci

Mitochondriální DNA pivovarských kvasinek a její využití při rozlišení kvasinek

Autoři

KOPECKÁ Jana NĚMEC Miroslav MATOULKOVÁ Dagmar

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Mitochondrie jsou důležitou buněčnou organelou, která je zodpovědná za výrobu energie v podobě ATP. Mitochondriální DNA je svým složením významně odlišná od chromozomální DNA a lze ji využít k identifikaci a rozlišení spodních a svrchních pivovarských kvasinek. Mitochondriální DNA může být analyzována pomocí restrikčního štěpení celých molekul DNA či pomocí PCR a amplifikace jednotlivých genů či úseků genů na mtDNA, s jejich případnou restrikční analýzou. V naší práci bylo metodami PCR a RFLP analyzováno 40 pivovarských, 8 vinařských a 3 typové kmeny kvasinek. Štěpení celkové mtDNA 4 různými enzymy poskytlo 9 až 12 restrikčních profilů. Vinařské kvasinky vykazovaly odlišný restrikční profil od spodních kmenů. Štěpení podjednotky genu COXII poskytlo dva různé profily typické pro S. cerevisiae a S. pastorianus. Tato metoda je vhodná k rychlé kontrole produkčních kmenů kvasinek či případné kontaminaci divokými kvasinkami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info