Informace o publikaci

LASER INDUCED FLUORESCENCE OF ATOMIC OXYGEN AND HYDROXYL RADICALS IN DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE

Název česky Laserem indukovaná fluorescence atomárního kyslíku a hydroxylových radikálů v dielektrických bariérových výbojích
Autoři

DVOŘÁK Pavel MRKVIČKOVÁ Martina PROCHÁZKA Vojtěch VORÁČ Jan

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Radikály O (atomární kyslík) a OH (hydroxyl) byly měřeny laserem indukovanou fluorescencí v objemovém dielektrickém bariérovém výboji ve směsi argonu, vodíku a kyslíku.
Související projekty: