Informace o publikaci

Targeted-random mutagenesis of PA-IIL lectin and high-throughput screening of mutant library

Název česky Cíleně-náhodná mutageneze lektinu PA-IIL a high-throughput screening knihovny mutantů
Autoři

MRÁZKOVÁ Jana POKORNÁ Martina WIMMEROVÁ Michaela

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Lektin PA-IIL z bakterie Pseudomonas aeruginosa vykazuje unikátní vazebný mód mezi bakteriálními lektiny, protože váže sacharidy přes dva vápenaté kationty. Vlastnosti tohoto proteinu z něj dělají dobrého kandidáta pro vylepšení jeho afinity a specifity. Dvě aminokyseliny zodpovědné za vazbu cukrů byly vybrány pro cíleně-náhodnou mutagenezi. Jestliže je vybrán tento přístup, je nezbytné použít high-throughput screening knihoven mutantů pro identifikaci mutantů se zajímavě modifikovanou specifitou anebo afinitou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info