Informace o publikaci

Vývoj využití krajiny východních Krkonoš: příklad obce Babí u Trutnova

Autoři

ERLEBACH Martin

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opera Corcontica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://opera.krnap.cz/_pdf/51/Erlebach_OC51.pdf
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova cultural landscape - land use - ecological stability - eastern Giant Mts - Babí
Přiložené soubory
Popis Tato práce se zabývá analýzou krajinné struktury katastrálního území Babí, která je založená na sledování změn v období 1841 -2010 za pomoci historických a současných mapových podkladů. Během tohoto časového období byl vyhodnocen vývoj makrostrukturálních i mikrostrukturálních prvků krajiny. Největší a nejrychlejší změny v katastru Babí proběhly po roce 1945 v důsledku odsunu německého obyvatelstva. Za ty nejvýraznější můžeme považovat úbytek počtu ploch a rozlohy orné půdy na úkor zvyšující se rozlohy zatravněných ploch a lesů. Druhým důležitým aspektem je pokles celkového počtu plošek v období 1841-1985, který indikuje zjednodušování struktury krajiny. Po roce 1985 sledujeme pozvolný nárůst počtu prvků krajinné mikrostruktury (rozptýlená zeleň, remízky apod.) a přeměnu zbývajících polí na louky a pastviny. Díky tomu dochází ke zvyšování ekologické stability krajiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info