Informace o publikaci

Ošetřovatelské intervence využívané v chirurgické ošetřovatelské praxi

Autoři

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra SURÁ Zdeňka MIČUDOVÁ Erna

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Uskutečněné šetření mělo zjistit četnost využívání ošetřovatelských intervencí NIC na chirurgických pracovištích neintenzivní péče. Metody: Informace byly získány kvantitativní výzkumnou metodou za použití dotazníku, který obsahoval názvy a definice 101 vybraných intervencí klasifikace NIC. Respondenti se u těchto intervencí vyjadřovali k četnosti užití v jejich chirurgické klinické ošetřovatelské praxi na škále: užívané minimálně jednou denně; minimálně jednou týdně; minimálně jednou měsíčně; občas - méně než 1krát měsíčně; nepoužívané; intervence není v kompetenci sestry. Výsledky: K šetření bylo použito 255 dotazníků vyplněných sestrami pracujícími bez odborného dohledu na chirurgických pracovištích neintenzivní péče minimálně jeden rok. Detekovali jsme 33 intervencí, které uvedlo více jak 75 % respondentů jako užívané v chirurgické ošetřovatelské praxi minimálně jednou týdně. Z tohoto počtu bylo 17 intervencí vyhodnoceno více než 75 % respondentů jako užívané klinické praxi minimálně jednou denně. Jako nejvíce využívané byly shledány tyto intervence: 7920 – Dokumentace (99,6 %); 6540 – Kontrola infekce (99,2 %). Závěr: Vybraných 33 intervencí a další dvě intervence (2930 – Chirurgická příprava a 5610 – Výuka: předoperační), které byly respondenty doplněny jako často využívané v chirurgické ošetřovatelské praxi a nebyly testované, hodláme v rámci dalších výzkumných aktivit přizpůsobit podmínkám chirurgické ošetřovatelské péče na našem území a následně je aplikovat do klinické chirurgické ošetřovatelské praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info