Informace o publikaci

Podpora sociální inkluze žáků s tělesným postižením v kontextu rozvoje komunikačních schopností

Autoři

KOPEČNÝ Petr

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá komunikačními schopnostmi žáků s tělesným postižením, kteří navštěvují školu pro žáky s tělesným postižením v republice Baden-Württemberg v Německu. Stručně je představena problematika sociální inkluze a tělesného postižení, dále je vymezena narušená komunikační schopnost u osob s tělesným postižením a odborníci intervenující v rámci komplexního přístupu k osobám se zdravotním postižením a s obtížemi v komunikaci. Empirická část kapitoly nabízí výsledky kvalitativního šetření, které bylo zpracováno formou dvou případových studií žáků s tělesným postižením se zřetelem na jejich komunikační schopnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info