Informace o publikaci

Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti.

Autoři

KLENKOVÁ Jiřina BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona HORÁKOVÁ Radka HRICOVÁ Lenka KOPEČNÝ Petr OŠLEJŠKOVÁ Hana PAVELKOVÁ Jana ŘEHULKA Evžen ŠLAPÁK Ivo

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Odborná publikace Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálně pedagogické souvislosti je jedním z dílčích výstupů v rámci řešení mezioborového výzkumného projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace, který v letech 2013 – 2015 řeší kolektiv akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, Ph.D. V prezentované publikaci byla autory zvolena ke zkoumání cílová skupina žáků s narušením komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením, inkluze je pojata v psychologických, medicínských a speciálněpedagogických souvislostech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info