Informace o publikaci

Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti.

Autoři

KLENKOVÁ Jiřina BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona HORÁKOVÁ Radka HRICOVÁ Lenka KOPEČNÝ Petr OŠLEJŠKOVÁ Hana PAVELKOVÁ Jana ŘEHULKA Evžen ŠLAPÁK Ivo

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Odborná publikace Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálně pedagogické souvislosti je jedním z dílčích výstupů v rámci řešení mezioborového výzkumného projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace, který v letech 2013 – 2015 řeší kolektiv akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, Ph.D. V prezentované publikaci byla autory zvolena ke zkoumání cílová skupina žáků s narušením komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením, inkluze je pojata v psychologických, medicínských a speciálněpedagogických souvislostech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info