Informace o publikaci

Zkušenost v Deweyho experimentální metafyzice: Radikální překročení subjekt-objektové epistemologie

Autoři

ŠÍP Radim

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Organon F
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=en/browse/number/2014/1
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Dewey; experience; knowledge; objects as platforms; ontology of separate objects; perception; pragmatism; situation; situational ontology
Popis Autor sleduje Deweyho cestu poté, co se začal osvobozovat z tradiční ontologie a epistemologie. Postupně to zásadně proměňovalo chápání pojmu zkušenosti. Z tohto důvodu autor v druhé části předstatuje netradiční pojetí hodnot "pravdivý"/"nepravdivý" tak, jak jim rozumí pragmatická logika a epistemologie. V nich podstatnou úlohu hraje Deweyho pojetí vnímání a poznání, přičemž autor zdůrazňuje roli jednání, které je podmínkou jak vnímání, tak poznání. Současné výsledky kognitivních věd tento přístup doplňuje potřebnými daty. Ve třetí části autor vysvětluje, proč tradiční pojetí poznání nemohl akceptovat pojetí, které od svého počátku pragmatismus prosazoval. Představuje zde Deweyovu analýzu starořecké pojetí znalostí jako ukončených forem, které z principu z poznání vylučovalo jednání. V předposlední části autor formuluje Deweyovo pojetí "ekologického paradigmatu" a prezentuje s tím i koncepci ontologie situací, kterou staví proti ontologii separovaných objektů. V závěrečné části autor shrnuje nové chápání poznání, pravdy a ontologie situací, a tak určuje nový smysl zkušenosti. Zkušenost chápe jako ne-subjektivní oblasti sil, které překračují tam a zpět hranice sekundárně rozpoznávaných "objektů" v procesu dosažení rovnováhy. Tak jsou objekty chápány spíše jako časově omezené platformy, než jako uzavřené pevné formy mající své věčné substance.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info