Informace o publikaci

Thermodynamic re-assessment of the Mn-Ti system as a basis for thermodynamic prediction of the Mn-Ti-N system

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Termodynamický re-assessment soustavy Mn-Ti jako základ pro termodynamickou predikci soustavy Mn-Ti-N
Autoři

BROŽ Pavel VŘEŠŤÁL Jan PAVLŮ Jana ROGL Peter Franz

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Soustava Mn-Ti hraje významnou úlohu v materiálech uchovávajících vodík, slitinách na bázi hliníku a titanu s vysoce zpevňujícími intermetaliky pro letecké a energetické aplikace a v dalších oblastech. Dobrá znalost o fázových poměrech je proto zásadní pro termodynamickou predikci soustav vyššího řádu. Tato soustava byla experimentálně a termodynamicky zkoumána a popsána již několikrát, ale její termodynamický popis je stále nedokonalý. Tato práce uvádí nové termodynamické posouzení, které je podpořeno ab-initio údaji pro Lavesovu fázi TiMn2 (C14) a novými experimentálními údaji se zřetelem na termodynamickou predikci soustavy Mn-Ti-N, pro kterou existují popisy dalších binárních soustav Mn-N and Ti-N a jsou také dostupné experimentální údaje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info