Informace o publikaci

Heat-induced spinodal decomposition of Ag–Cu nanoparticles

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Teplotou indukovaný spinodální rozpad Ag-Cu nanočástic
Autoři

SOPOUŠEK Jiří ZOBAČ Ondřej BURŠÍK Jiří ROUPCOVÁ Pavla VYKOUKAL Vít BROŽ Pavel PINKAS Jiří VŘEŠŤÁL Jan

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www J. Sopousek, et all: Heat-induced spinodal decomposition of Ag–Cu nanoparticles
Doi http://dx.doi.org/10.1039/c5cp00198f
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova Nanoparticle synthesis; alloy; CALPHAD; XRD
Přiložené soubory
Popis Ag-Cu nanočástice byly připraveny solvotermalní syntézou z prekurzorů organokovů. Podrobná charakterizace byla provedena s cílem získat informace o nanočásticové mikrostruktuře a fázovém složením. Výsledné nanočástice vykazovaly fázové složení FCC_Ag + FCC_Cu . Mikrostrukturní studie byly provedeny různými metodami včetně elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM) a transmisní elektronové mikroskopie (TEM). X-ray difrakční studie ukázaly, že připravené nanočástice tvoří plošně centrovanou kubickou (FCC) krystalovou mřížku, kde jsou atomy Ag náhodně ve směsi s Cu. CALPHAD metoda byla použita pro předpově´d fázového diagram systému Ag-Cu v makro- a nano-stavu. Předpovědený spinodalní rozklad metastabilních Ag-Cu nanočástic byl experimentálně vyvolán zahřátím v rentgenovém práškovém difraktometru (HT XRD). Byla zjištěna nukleace na Cu bohaté fáze a její růst byl studován. Změny ve fázi bohaté na Ag byly pozorovány in situ také. Tepelná úprava byla prováděna při různých maximálních teplotách až do 450 ° C, a byl analyzován výsledný produkt částic. Experimenty byly doplněny o diferenční skenovací kalorimetrií (DSC).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info