Informace o projektu
Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů (Bimetal_nano)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-12653S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt se zabývá stabilitou a fázovými diagramy bimetalických nanočástic (nanoslitin). Experimentální program zahrnuje přípravu vysoce koncentrovaných roztoků koloidních nanočástic slitin kovů, které budou připraveny za mokra syntézou z prekurzorů. Nanočástice budou charakterizovány pomocí různých metod na velikost, tvar, chemické složení, mřížkový parametr, strukturu povrchu, atd. Poté budou transformovány do formy suchých nanoprášků. Povrchové stabilizující struktury budou studovány jak pro suché nanočástice tak i pro jejich koloidní roztoky. Bude sledována koexistence fází termickou analýzou (DSC), elektronovou mikroskopií, difrakčními technikami a dalšími sofistikovanými metodami. Bude měřena závislost teplot fázových transformací na velikosti nanočástic. Tyto výsledky budou doplněny o teoretické výsledky získanými metodou výpočetní termodynamiky CALPHAD a ab-initio metodami. Důležitým cílem je získat fázové diagramy vykazující závislost na rozměrech sledovaných nanočástic. Projekt bude také sledovat, zda platí termodynamická pravidla slitin pro nanočástice kovů.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info