Informace o publikaci

Identification and Typology of Czech Postindustrial Landscapes on National Level Using GIS and Publicly Accessed Geodatabases

Název česky Identifikace a typologie českých postindustriálních krajin na národní úrovni za využití GIS a veřejně dostupných geodatabází
Autoři

KOLEJKA Jaromír KLIMÁNEK Martin

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ekológia (Bratislava)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1515/eko-2015-0013
Doi http://dx.doi.org/10.1515/eko-2015-0013
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova industrial heritage, landscapes, mapping, classification
Popis Postindustriální krajina (PIK) je všeobecně přijímaný fenomén současného světa. Její vlastnosti jsou fosilní ve srovnání k těmi, které charakterizují současné průmyslové krajiny. Příspěvek pojednává postup vymazení, mapování a klasifikace PIK, zjištění jejich vlastností důležitých pro rozhodování o jejich budoucnosti. Použitelné údaje musí být ve vztahu ke čtyřem krajinným strukturám: přírodní, ekonomické (využití území), sociální (humánní) a duchovní. Současné české geodatabáze obsahují dostatečné množství a kvalitu údajů, které lze interpretovat jako zdroj identifikačních kritérií PIK. GIS technologie byla použita pro sběr dat, ge-metrické a formátové předzpracování, tematické překlasifikování a konečné zpracování. Pomocí vybraných identifikačních a klasifikačních kritérií, bylo na území České republiky zjištěno 105 PIK a tyto rozděleny do jednotlivých typů. SWOT analýza výsledků byla provedena s cílem určit úroveň spolehlivosti údajů a zpracování dat. Zjištěné PIK představují primární výsledky obecně získané v České republice. GIS přístup umožňuje opakování obdobného postupu jinde v členských státech EU díky řadě podobností v dostupných geodatabázích. Samozřejmě zdokonalení klasifikačního postupu závisí na reálné situaci v každé zemi.
Související projekty: