Informace o projektu

Osud české postindustriální krajiny

Kód projektu
IAA300860903
Období řešení
1/2009 - 1/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
postindustriální krajina; kulturní dědictví; digitální modelování krajiny; krajinné plánování; klasifikace postindustriální krajiny
Spolupracující organizace
Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.

Postindustriální krajina je dědictvím doby průmyslové revoluce. Průmyslem vytvořené a opuštěné
"krajiny" jsou nyní relikty minulé doby jako "postindustriální krajiny". Vyspělé zeme se snaží
většinu z nich upravit do "obyvatelného", resp. jinak účelove využitelného stavu, ale také alespoň
část z nich zachovat. V ČR převládá názor o nezbytnosti rekultivace takových ploch do podoby
některé "užitečné" formy krajiny, ev. nezájem o postindustriální krajinu jako takovou. V obou
případech dochází k rozpadu tohoto krajinného typu a s ním odcházejí i nepopiratelné vzorky
kulturního dědictví. Aby k tomu nedošlo, je zapotřebí provést klasifikaci jednotlivých typů této
krajiny na území České republiky, realizovat jejich vzorovou kartografickou dokumentaci a u
reprezentativních typů vstoupit do procedur tvorby digitální územně plánovací dokumentace
alternativní nabídkou krajinného plánu postaveného na zohlednění geografických, ekologických,
historických a technických aspektů, avšak také sociálních.

Publikace

Počet publikací: 57


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info