Informace o publikaci

Nové trendy ve studiu glykosylace proteinů u onkologických onemocnění

Autoři

ZAHRADNÍKOVÁ Martina HERNYCHOVÁ Lenka VOJTĚŠEK Bořivoj NOVOTNÝ Miloš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Citace
Klíčová slova glycomics, glycopeptides, cancer, liquid chromatography, mass spectrometry, capillary electrophoresis, glycan profiling, array analysis
Popis Glykomika a glykoproteomika představují relativně nové směry pro analýzy komplexních biologických vzorků a jejich důležitost neustále roste. Tyto oblasti jsou komplementární k dalším zavedeným přístupům, např.ke genomickému profilování a proteomice.Glykoproteiny jsou stále více uznávány jako důležité molekuly účastnící se buněčných interakcí a adhezí.Výskyt strukturních změn v glykanových částech se zdá být typický pro různé typy rakoviny. Následující souhrn se zabývá aktuálními trendy v glykomickém profilování a glykoproteomickém výzkumu bio logických tekutin a tkání se zaměřením na rakovinu.Použité metody jsou založeny na principech kapilárních separačních technik, hmotnostní spektrometrie a glykanových a lektinových čipů.Všechny zmíněné metody mají značný potenciál pro využití v diagnostických a prediktivních vyšetřeních.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info