Informace o publikaci

Can oligochaete assemblages predict an ecological type of treeless spring fens?

Logo poskytovatele
Název česky Je možné předpovědět ekologický typ prameniště na základě máloštětinatých opaskovců?
Autoři

SCHENKOVÁ Jana BÍLKOVÁ Martina SCHLAGHAMERSKÝ Jiří

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis 54 prameništních slatinišť napájených podzemní vodou, jejíž bylo chemismus pokrýval gradient minerální bohatosti, bylo vybráno pro vzorkování. V letech 2006-2012 byly odebírány vzorky vodních bezobratlých v období jara a podzimu na 3 odlišných mezohabitatech. Dva hlavní gradienty ve variabilitě druhového složení byly zjištěny (PCoA): 1. osa představovala gradient koncentrace organického uhlíku a CaMg koncetraci (31.1% variability) a 2. osa množství organické hmoty a teplotu (16%).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info