Informace o projektu
Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (Bezobratlí v prameništních slatiništích)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP505/11/0779
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Otázka, zda rozšíření druhů na různých škálách je určeno spíše schopností druhů se šířit nebo jejich nároky na prostředí, nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Meta-společenstva vodních bezobratlých na prameništních slatiništích Západních Karpat jsou vhodným modelovým systémem na testování relativního vlivu proměnných prostředí a schopnosti šíření, protože (1) jsou tvořeny různými taxonomickými skupinami, které se navzájem liší schopností šíření, ale sdílejí stejné prostředí, (2) prameništní slatiniště jsou izolovaná stanoviště oddělená navzájem geografickými bariérami a prameništní druhy se šíří převážně mezi povodími, a (3) náš tým již nashromáždil v zájmovém území pro modelové lokality velice dobré údaje o klíčových parametrech prostředí. V tomto projektu chceme oddělit a přímo porovnat čistý a sdílený vliv parametrů prostředí a prostorové struktury na rozšíření druhů různých skupin vodních bezobratlých a testovat, zda se zjištěné závislosti liší mezi prameništními specialisty a stanovištními generalisty.

Publikace

Počet publikací: 61


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info