Informace o projektu

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (Bezobratlí v prameništních slatiništích)

Kód projektu
GAP505/11/0779
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Otázka, zda rozšíření druhů na různých škálách je určeno spíše schopností druhů se šířit nebo jejich nároky na prostředí, nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Meta-společenstva vodních bezobratlých na prameništních slatiništích Západních Karpat jsou vhodným modelovým systémem na testování relativního vlivu proměnných prostředí a schopnosti šíření, protože (1) jsou tvořeny různými taxonomickými skupinami, které se navzájem liší schopností šíření, ale sdílejí stejné prostředí, (2) prameništní slatiniště jsou izolovaná stanoviště oddělená navzájem geografickými bariérami a prameništní druhy se šíří převážně mezi povodími, a (3) náš tým již nashromáždil v zájmovém území pro modelové lokality velice dobré údaje o klíčových parametrech prostředí. V tomto projektu chceme oddělit a přímo porovnat čistý a sdílený vliv parametrů prostředí a prostorové struktury na rozšíření druhů různých skupin vodních bezobratlých a testovat, zda se zjištěné závislosti liší mezi prameništními specialisty a stanovištními generalisty.

Publikace

2016

Distribuce plazivek (Copepoda, Harpacticoida) v Západních Karpatech

HŘÍVOVÁ DanaZHAI Marie

Diversity patterns of aquatic specialists and generalists: contrasts among two spring-fen mesohabitats and nearby streams

HUBÁČKOVÁ LenkaRÁDKOVÁ VandaBOJKOVÁ JindřiškaSYROVÁTKA VítPOLÁŠKOVÁ VendulaSCHENKOVÁ JanaHORSÁK Michal

The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens

SCHENKOVÁ JanaBÍLKOVÁ MartinaHORSÁK Michal

2015

Aquatic insects of spring fens: individual species responses to the main environmental gradients

RÁDKOVÁ VandaSYROVÁTKA VítBOJKOVÁ JindřiškaPOLÁŠKOVÁ VendulaHORSÁK Michal

Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta

SCHENKOVÁ Jana

Can oligochaete assemblages predict an ecological type of treeless spring fens?

SCHENKOVÁ JanaBÍLKOVÁ MartinaSCHLAGHAMERSKÝ Jiří

Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode

HORSÁK MichalRÁDKOVÁ VandaSYROVÁTKA VítBOJKOVÁ JindřiškaPOLÁŠKOVÁ VendulaSCHENKOVÁ JanaZAJACOVÁ Jana

Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens

ZHAI Marie — NOVÁČEK Ondřej — VÝRAVSKÝ DavidSYROVÁTKA VítBOJKOVÁ JindřiškaHELEŠIC Jan

Habitat contrast among spring patches, spring brooks and nearby streams: changes in trichoptera assemblages along the gradient of mineral richness

HUBÁČKOVÁ LenkaZAJACOVÁ JanaHORSÁK MichalBOJKOVÁ Jindřiška

Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) of the Western Carpathian spring fens: influence of climate, nutrients and pH on species ecology

HŘÍVOVÁ DanaZHAI Marie

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info