Informace o publikaci

Diverzita vodních bezobratlých svahových slatinišť: vliv lokálních faktorů a biogeografických aspektů ve vztahu k stanovištní specializaci a disperzi

Autoři

HORSÁK Michal BOJKOVÁ Jindřiška POLÁŠKOVÁ Vendula RÁDKOVÁ Vanda SCHENKOVÁ Jana SYROVÁTKA Vít

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace