Informace o publikaci

Protein arrays as a tool for signaling pathways profiling in pediatric refractory solid tumors

Autoři

NERADIL Jakub MELICHÁRKOVÁ Kristýna KÝR Michal MÚDRY Peter VESELSKÁ Renata ŠTĚRBA Jaroslav

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Jednou z moderních a slibně se vyvíjejících strategií v terapii nádorových onemocnění se jeví regulace, resp. inhibice vybraných signálních drah nádorových buněk. Významným cílem tohoto typu léčby jsou především receptorové tyrozin kinázy (RTK) a na ně navazující kinázy, které zprostředkovávají signalizaci spouštěnou zejména růstovými faktory. Bylo prokázáno, že u různých nádorových onemocněni je přibližně 30 % RTK mutováno a/nebo dysregulováno. Cílem práce byla analýza aktivace RTK a navazujících signálních drah u různých typů refrakterních nádorů dětského věku, u nichž by získané informace mohly přinést benefit v léčbě za použití vhodně zvolených inhibitorů vybraných signálních drah.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info