Informace o publikaci

Právo dítěte vyjádřit se s ohledem na jeho rozumovou a emocionální vyspělost

Autoři

DÁVID Radovan

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rekodifikace a praxe
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova minor child; right of participation; maturity
Přiložené soubory
Popis Problematika participačních práv dítěte není nová, naopak má jak v české, tak i evropské judikatuře značný význam. Hodnota nyní komentovaného nálezu však vychází z relativní novosti a rekodifikovaného rodinného práva, především § 867, resp. § 907 obč. zák. Jeho význam je zřejmý současně z toho důvodu, že se participačním právům dítěte věnuje nikoliv z pohledu pozitivního vymezení, nýbrž v kontextu zjišťování názoru a stanoviska jako jednoho z více předpokladů konečného rozhodnutí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info