Informace o publikaci

Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením

Autoři

VRUBEL Martin

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Hlavním tématem publikace Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením je analýza facilitátorů měkých a tvrdých bariér školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. V publikaci tyto facilitátory analyzujeme, diskutujeme jejich význam a vliv na kvalitu života osob se zrakovým postižením a komparujeme tato zjištění se zahraničními trendy. Téma prezentujeme v kontextu teoretických paradigmat oboru Speciální pedagogika, spolupracujících oborů a funkčního přístupu k postižení dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví. Publikace přináší analýzu postojů vedoucích pracovníků základních a středních škol k determinantám školní a sociální inkluze. Publikace prezentuje index inkluze žáků a studentů se zrakovým postižením a na jeho základě identifikuje, které bariéry jsou z hlediska postoje vedoucích pracovníků základních a středních škol významné. Popsané kvantitativní výzkumné šetření ukazuje, že postoje vedoucích pracovníků k možnosti inkluzivního vzdělávání osob se zrakovým postižením jsou ovlivněny předpokladem, že typ zrakového postižení ovlivňuje úspěšnou inkluzi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info