Informace o projektu

Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Kód projektu
MUNI/A/1169/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt specifického výzkumu se zaměřuje na oblast současných trendů v oblasti pojetí a realizace inkluzivního vzdělávání v České republice a v rámci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, zřetel je brán na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Projekt specifického výzkumu ve svých výzkumných aktivitách navazuje na Výzkumný záměr "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" ID - 0021622443 řešený na Pedagogické fakultě Masarykovy university a rovněž se bude prolínat s mezifakultním projektem "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém: Východiska, podmínky a strategie realizace".

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info