Informace o publikaci

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska

Autoři

POSPÍŠIL Ivo TÝČ Vladimír SMEKAL Hubert ŠIPULOVÁ Katarína JANOVSKÝ Jozef KILIAN Petr MAJERČÍK Ľubomír PETROV Jan ŠTIAVNICKÝ Ján KNĚŽÍNEK Jan GIBA Marián VALUCH Jozef VÁLEK Petr

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Monografie pojednává o motivacích států k uzavření a plnění smluv o lidských právech a dále se zabývá jednotlivými oblastmi "života" mezinárodních lidskoprávních smluv od jejich uzavírání, ratifikace, uplatnění výhrad, přes implementaci v domácí legislativě až po jejich aplikaci v každodenní praxi vnitrostátních soudů.
Související projekty: