Informace o publikaci

Study of surface effects of selected bimetallic nanoparticles

Logo poskytovatele
Název česky Studium povrchových dějů na vybraných bimetalických nanočásticích
Autoři

HEJDUKOVÁ Martina BROŽ Pavel ZOBAČ Ondřej VYKOUKAL Vít

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Bimetalické nanočástice AgCu a AgNi (NPs) byly připraveny prostřednictvím solvotermální syntézy v prostředí oleylaminu (OAm), který funguje jako lehce redukční činidlo. Pomocí Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie (KEMS) byla studována teplotní stabilita a katalytické vlastnosti těchto soustav. Výsledky jsou shrnuty a diskutovány s ohledem na předchozí studium.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info