Informace o publikaci

A Road Map to the Circular Economy for Municipalities. Case Study of the Czech Republic

Název česky Plán na oběhového hospodářství pro obce. Případová studie České republiky
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana HŘEBÍČEK Jiří VALENTINOV Vladislav HORSÁK Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Oběhové hospodářství (CE) je současný evropský fenomén po zelenou ekonomiku. Nedávný akční plán EU pro oběhové hospodářství poukazuje na nutnost přejít z lineární ekonomiky (vezmi-zpracuj-zkonzumuj-odstraň), kde se zdroje jednoduše extrahují, použijí a odpady vyhodí, zatímco v CE, kde jsou zdroje vložte zpět do smyčky. Cílem této práce je navrhnout model cestovní mapy k CE pro obce České republiky. Tento model zahrnuje následující po sobě jdoucí modelovací kroky: identifikaci vhodných komunálních odpadních toků s využitím kódů Evropského katalogu odpadů a výpočetních metod pro určení množství zapojených odpadů a nakládání s jejich toky (v letech 2009-2014) produkovaných původci odpadů a zařízení a analýzu jejich datových sad; určení hnacích sil komunálních odpadních toků a identifikace účelu vládní intervence. Domníváme se, že nové výzvy, kterým čelí nakládání s komunálním odpadem (KO), jak mohou místní úřady realizovat jejich plány odpadového hospodářství, zlepšovat tyto plány a více recyklovat vhodné vybrané KO. Dále budeme diskutovat o tom, jak orgány mohou snížit množství, které potřebují být použity v této oblasti prostřednictvím místních rozpočtů v důsledku nižší výdaje související s účinnějším nákládáním s KO.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info