Informace o projektu

Informace o projektu
Redistribuční spravedlnost a alokační efektivnost politik veřejného sektoru. (ReAlokVS_2016)

Kód projektu
MUNI/A/1047/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Jedná se o návrh projektu, který je pokračováním výzkumných projektů financovaných v letech 2013 až 2015 (projekty MUNI/A/0789/2012, MUNI/A/0784/2013 a MUNI/A/1232/2014). Všechny dosavadní projekty řešitele byly kladně hodnoceny, projekt MUNI/A/1232/2014 byl vyhodnocen jako úspěšně ukončený s vynikajícími výsledky.
Předložený projekt specifického výzkumu je primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě osou a prioritou výzkumného zaměření Katedry veřejné ekonomie. Důraz v předloženém projektu je kladen na hodnocení veřejných politik a veřejného sektoru obecně. Projekt předpokládá samostatný výzkum členů řešitelského týmu (zejména doktorandů a jejich školitelů) v následujících oblastech. První oblast je rámována otázkou distribuční spravedlnosti a spočívá zejména v posouzení dopadů daní a dávek a jejich reforem na českou společnost. Druhá oblast je nazírána problematikou efektivnosti prováděných politik, zejména politik regionálních a dílčích politik veřejného sektoru. Obě dvě řešené oblasti nemusí mít vždy průnik, současně je ale podstatné říct, že řešená odborná problematika souvisí s výzkumem prováděným doktorskými studenty (členy výzkumného týmu) v rámci jejich doktorského studia.
Cílem projektu je tak zejména podpořit výzkum prováděný doktorskými studenty a usnadnit jeho prezentaci (odborné články a konference).

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info