Informace o publikaci

How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration

Název česky Jak si frekventanti výcviků vybírají svůj první psychoterapeutický výcvik? Výcvik integrace v psychoterapii
Autoři

PLCHOVÁ Romana HYTYCH Roman ŘIHÁČEK Tomáš ROUBAL Jan VYBÍRAL Zbyněk

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj British Journal of Guidance & Counselling
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2016.1213371
Obor Psychologie
Klíčová slova Trainee development; psychotherapy integration; choice of theoretical orientation; decision-making process; Gaining Certainty proces;
Popis Budoucí frekventanti psychoterapeutického výcviku prochází složitým procesem rozhodování kdy začít svůj první výcvik. Volba výcviku integrace v psychoterapii představuje specifický typ takového rozhodování. V prezentované studii byla kvalitativní data získána z motivačních dopisů, hloubkových semistrukturovaných rozhovorů a e-mailových dotazníků, ve kterých 26 budoucích frekventantů výcviku odpovídalo na výzkumnou otázku: Jak si frekventanti psychoterapeutického výcviku vybírají svůj první výcvik? Použita byla primárně metoda zakotvené teorie spolu s konsensuálním kvalitativním přístupem. Centrální kategorie byla Získávání jistoty ohledně vstupu do výcviku. Tato kategorie byla rozpracována do čtyřfázového modelu, který se skládá z: (1) kritického porovnávání, (2) rozpoznání, (3) sebeujišťování a (4) vyčkávání. Model byl diskutován v souvislosti s relevantními koncepty jako je například míra komplexity a flexibility v rámci epistemologického vývoje frekventantů psychoterapeutického výcviku [Vasco, A. B., & Dryden, W. (1994). The development of psychotherapists’ theoretical orientation and clinical practice. British Journal of Guidance & Counselling, 22(3), 327–341].
Související projekty: